Intuitiivista valmennusta


Usein valmennuksissa keskitytään tekemiseen, sen muutoksiin ja hallintaan. Tämä lisää hallinnan tarvetta ja vie energiaa.
Minun valmennuksessani keskitytään ihmisen olemiseen. Muutokset olemisessa muuttavat tekemistä ja näin pääset irti turhasta pyrkimyksestä hallita ikäviä asioita, tunteita ja pelkoja. Elämä helpottuu, energia lisääntyy ja elämästä tulee oman näköistä.

Muutokset omassa olemisessa vaikuttavat suoraan ympäristöön ja ihmissuhteisiin. Tuloksiin päästään yksinkertaisilla harjoituksilla.